Auktorisation av VVS-företag

Hur blir företaget auktoriserat?

Ansökan om att bli auktoriserat VVS-företag görs med dessa ansökningshandlingar
För att företaget/filialen/bi-firman ska kunna bli medlemmar och ett auktoriserat VVS-företag krävs att det har:

  • Åtagande som auktoriserat VVS-företag (tresidigt formulär från Säker Vatten AB)
  • Ett registrerat konto hos NEXUS för att beställa ID06 legitimationer. (För att registrera konto hos NEXUS ring +46 (0)10-33 33 280 eller besök www.nexusid06.se.)
  • Ansvarsförsäkring (kopia på gällande försäkringsbrev som visar en ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
  • Registreringsbevis (kopia från bolagsverket högst ett år gammalt)
  • Lista på anställda (formulär från Säker Vatten AB)
  • Anställd person med utbildning i gällande byggregler och normer för VVS-installationer, BBR/PBL (samt giltig utbildning i Säker Vatteninstallation)
  • Anställd VVS-montör/arbetsledare med VVS-certifikat (samt giltig utbildning i Säker Vatteninstallation)
    VVS-montörer som saknar branschcertifikat kan genomföra en "Särskild prövning för branschlegitimation". Där kan montören tillgodräkna sig all relevant erfarenhet inom VVS-yrket, både utbildning och arbetslivserfarenhet räknas - minst sex-sju års erfarenhet är kravet.


Ansökan skickas till Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm, eller mailas inskannad tillsammans med bilagor till info@sakervatten.se.

Hur lång tid tar det att bli auktoriserad?

Alla kraven ovan måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna bli auktoriserat. Vi har i dagsläget ca en månads handläggningstid för auktorisation och medlemskap. Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Företagen publiceras då här.

Varje år genomförs stickprovskontroll att kraven uppfylls. De företag som är auktoriserade och kan utföra säkra vatteninstallationer uppfyller de auktorisationskrav Säker Vatten AB kräver. Dessa företag har rätt att marknadsföra sig som sådana, och dra nytta av de hjälpmedel som auktorisationen och medlemsskapet ger.

Vad kostar det att vara auktoriserad?

Du hittar alla prisuppgifter i ansökan, eller genom att klicka här.

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår