Auktorisation av VVS-företag

Auktorisation av VVS-företag

Hur blir företaget auktoriserat?

Ansökan om att bli auktoriserat VVS-företag görs med dessa Ansökningar
För att företaget/filialen/bi-firman ska kunna bli medlemmar och ett auktoriserat VVS-företag krävs att det har:

 • Åtagande som auktoriserat VVS-företag (följer med ansökan)
 • Ett registrerat konto hos NEXUS eller Seriline för att beställa branschlegitimationer. För att registrera kontot, besök www.nexusid06.se eller www.hantverksid.se
 • Ansvarsförsäkring (skicka med kopia på giltigt försäkringsbrev som visar en ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
 • Registreringsbevis (skicka med kopia från Bolagsverket, högst ett år gammalt)
 • Lista på anställda (följer med ansökan)
 • F-skatt och moms (registrerat i Sverige)
 • Anställd person med:
          1. utbildning i Byggregler och Normer för VVS-företag, BBR/PBL 
          2. Utbildning Säker Vatteninstallation för VVS-företag (minst 6 månaders giltighetstid kvar)
 • Heltidsanställd VVS-montör/arbetsledare med
          1a. VVS-certifikat eller 
          1b. VVS-montörer som saknar branschcertifikat utfärdat av VVS-yrkesnämnden kan genomföra en Blankett för Särskild Prövning_interaktiv.pdf. Där kan montören tillgodoräkna sig all relevant erfarenhet inom VVS-yrket, både utbildning och arbetslivserfarenhet räknas. Minst sex-sju års erfarenhet är kravet.
          2. utbildning i Säker Vatteninstallation för VVS-företag (minst 6 månaders giltighetstid kvar)
 • 50% av företagets vvs montörer ska ha en godkänd kurs i Säker Vatten
   


Ansökan skickas till Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm, eller mailas inskannad tillsammans med bilagor till info@sakervatten.se.

Hur lång tid tar det att bli auktoriserad?

Alla kraven ovan måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna bli auktoriserat. Vi har i dagsläget ca en månads handläggningstid för auktorisation och medlemskap. Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Företagen publiceras då här.

Varje år genomförs stickprovskontroll att kraven uppfylls. De företag som är auktoriserade och kan utföra säkra vatteninstallationer uppfyller de auktorisationskrav Säker Vatten AB kräver. Dessa företag har rätt att marknadsföra sig som sådana, och dra nytta av de hjälpmedel som auktorisationen och medlemsskapet ger.

Vad kostar det att vara auktoriserad?

Du hittar alla prisuppgifter i ansökan, eller genom att klicka här Prislista auktorisation.

 

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår