Auktorisation av konsultföretag

Hur blir företaget auktoriserat?

Ansökan om att bli auktoriserat konsultföretag görs med dessa Ansökningshandlingar 
För att företaget/filialen/bi-firman ska kunna bli ett auktoriserat konsultföretag krävs att det har:

  • ansökt och skrivit under en avsiktsförklaring att eftersträva att projektera VS-installationer enligt Säker Vattens branschregler (bifogas ansökan),
  • anställda VS-projektörer som projekterar VS-installationer som är utbildade i Säker Vatteninstallation för VS-projektörer
  • konsultförsäkring enligt gällande ABK

Ansökan skickas till Säker Vatten AB, Box 17154, 104 62 Stockholm, eller mailas inskannad tillsammans med bilagor till info@sakervatten.se.

Efter att företaget kommit in med en komplett ansökan kan VS-projektörerna anmäla sig till utbildning, som ett sista steg för att auktorisera företaget. Utbildningen är giltig i fem år från utbildningsdatum och endast i samband med anställning på ett Säker vatten-konsultauktoriserat företag. 

OBS! Konsultauktorisation och denna utbildning berättigar inte till Branschlegitimation Säker vatten (kombinerat ID06) 

Hur lång tid tar det att bli auktoriserad?

Alla kraven ovan måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna bli auktoriserat. Vi har ca en månads handläggningstid för auktorisation. Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Företagen publiceras då här.

Vad kostar det att vara auktoriserad?

Du hittar alla prisuppgifter i ansökan, eller genom att klicka här.

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår