Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

VD har ordet: Tack för ett händelserikt år - nu tar vi sats mot 2024

19 december 2023
Så här i slutet av året vill jag rikta ett Stort Tack till alla auktoriserade företag, tillika ägare i Säker Vatten, som dagligen arbetar för korrekt utförande, god kvalitet, minskad skaderisk och därmed långsiktig hållbarhet.
Idag har jag axlat rollen som VD i närmare ett år. Ett intressant, lärorikt och kul år fyllt med aktiviteter för att kommunicera ut våra branschregler och visa vägen till trygga, skadefria och hållbara vatteninstallationer. Dels genom förvaltning av branschregler, dels genom utbildning, auktorisation och platsbesök. Givetvis även genom marknadsföring av auktoriserade företag samt projektarbete för att driva utveckling inom teknik och byggregler framåt.
Boverkets nya byggregler, som träder i kraft den 1 januari 2025 har satt oss i arbete. De allmänna råden i nuvarande byggregler tas bort och oumbärliga beskrivningar av fackmässigt utförande försvinner. Kvar finns regler som fokuserar på funktion. För att möta de nya byggreglerna har vi – gemensamt med forskningsinstitut och andra branschorganisationer – börjat att ta fram tydliga rekommendationer som beskriver hur man presterar fackmässigt utförande samtidigt som man uppfyller Boverkets funktionskrav. Det måste vara lätt att göra rätt och vår övertygelse är att tydliga beskrivningar i form av branschrekommendationer som komplement till branschregler Säker Vatteninstallation skapar goda förutsättningar för det.
Utöver arbete kopplat till kommande byggregler har vi infört Säker Vatten Barometern. En digital enkät riktad till auktoriserade företag vars syfte är att ta trycket på branschen. Vi har livesänt vårt nya månadsvisa digitala seminarium Bildröret och utökat antalet platsbesök hos våra auktoriserade företag. 
Vi har lanserat en kostnadsfri visselblåsarfunktion för alla auktoriserade företag, genomfört ett uppskattat seminarium om Legionella tillsammans med Boverket och Malmö Universitet och arbetat flitigt i diverse projekt för skadeförebyggande. Projekt som vi framöver tänkt leder till branschrekommendationer. Vi har också startat upp ett projekt om intygsskrivande vars mål är att förenkla skrivningen av intyg efter avslutat arbete.
 
Under 2024 hoppas jag att de branschrekommendationer vi publicerar kommer att ses som naturliga komplement till branschregler Säker Vatteninstallation. Så håll utkik efter kommande rekommendationer - om Legionella, Plats för installation, Köket och Spillvatten - i nyhetsbrev, på sociala medier samt på vår hemsida. Jag hoppas även att ni engagerar er i revideringen av befintliga branschregler med ikraftträdande den 1 januari 2026. Arbetet är i gång och ni är mer än välkomna att delta.
 
Slutligen vill jag tacka Säker Vattens medarbetare och styrelse för ett spännande, kul och utvecklande år. Jag tackar ödmjukt för ert förtroende. God Jul, Gott Nytt År och God Fortsättning när det är dags för det.

Sara Lehn, VD Säker Vatten