Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Vattenskaderapporten sammanfattar 22 246 vattenskador: Ledningar och diskmaskiner är största bovarna

27 maj 2019

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner som är 10 år eller yngre står för närmare 20 procent av alla vattenskador i kök. Allra störst risk att råka ut för vattenskador löper ägare av villor eller fritidshus byggda på 1970-talet. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som sammanfattar samtliga försäkringsbolags vattenskador under 2018.

Vattenskaderapporten ges ut av Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen samt VVS-och tätskiktsbranscherna ingår. Rapporten bygger på nästan alla försäkringsbolags skaderapporter under 2018. Statistik finns årligen från 2008 vilket ger en god överblick över vattenskador i Sveriges fastighetsbestånd.

-          Under 2018 har vi fått tillgång till ännu fler skaderapporter och mer fakta från försäkringsbolagen, vilket ger en bättre överblick, säger Dan Josefsson, specialist byggskador hos Folksam och representant i Vattenskadecentrum.

Så många som 62 procent av alla vattenskador orsakas av läckage från ledningssystem för kall- och varmvatten, värme och avlopp, medan 22 procent av vattenskadorna orsakas av installerad utrustning såsom disk- eller tvättmaskin, varmvattenberedare, kyl eller frys. Övriga vattenskador, 16 procent, orsakas av läckage genom tätskikt i badrum, tvättstugor eller andra utrymmen som är försedda med golvbrunn.

-          För att undvika vattenskador bör man alltid anlita en VVS-installatör som är auktoriserad enligt Säker Vatten och därmed följer branschreglerna och skriver ut intyg på installationen, säger Stefan Rex, VD för Säker Vatten. 

Totalt kostade vattenskadorna försäkringsbolagen och fastighetsägarna uppskattningsvis närmare 10 miljarder under 2018.

De vanligaste orsakerna till vattenläckor i kök:

1.       Rör 29 %

2.       Diskmaskin 19 %

3.       Koppling 18 %

De vanligaste orsakerna till vattenläckor i bad/dusch:

1.       Läckage genom tätskikt i golv 22 %

2.       Rör 21 %

3.       Läckage vid tätskiktets anslutning till golvbrunn 15 %

Här finns hela rapporten http://www.vattenskadecentrum.se/rapporter