Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Utökad dialog säkerställer att Branschregler Säker Vatteninstallation fungerar i praktiken

05 oktober 2022

Säker Vatten har i närmare 18 år arbetat för att minska vattenskadorna genom att auktorisera företag i Branschregler Säker Vatteninstallation. Nu formaliseras arbetet ytterligare med att säkerställa att branschreglerna efterlevs och fungerar i praktiken genom platsbesök hos slumpvis utvalda företag.

Företag som auktoriserar sig förbinder sig att följa Säker Vattens regelverk för att minska vattenskador, ett regelverk som är framtaget av VVS-branschen. Redan när företagen ansöker om auktorisation sker en granskning av företaget. Det är långt ifrån alla VVS-installatörer som når upp till kraven. När företaget väl är auktoriserat sker löpande, administrativa kontroller för att säkerställa att företagen uppfyller auktorisationskraven.

- Det har fungerat bra, men Branschregler Säker Vatteninstallation är ett levande dokument som ständigt behöver uppdateras i takt med att till exempel nya byggmetoder införs. Det är också viktigt att branschreglerna och auktorisationen fungerar i praktiken, och inte är en pappersprodukt. Med platsbesök hos slumpvis utvalda företag hoppas vi få företagens synpunkter om vad som fungerar bra, och vad som behöver justeras, säger Sandra Jansson, kvalitets- och auktorisationsansvarig hos Säker Vatten.

Representanterna kan också bistå företagen om det upptäcks brister som strider mot auktorisationen eller Branschregler Säker Vatteninstallation. Om allvarliga brister upptäcks kan företagen uteslutas ur Säker Vatten.
Representanterna är utvalda besiktningspersoner och lärare med mycket djup kompetens i Säker Vatteninstallation. De första platsbesöken kommer att ske under oktober och november.

- Vi hoppas få till en bra dialog med företagen för att gemensamt fortsätta arbetet med att minska vattenskadorna, säger Sandra Jansson, ansvarig för auktorisation hos Säker Vatten.