Tillbaka
Öppnar dokument

Undvik kostsamma konflikter i bostadsrättsföreningen

24 november 2020

Vem ansvarar för golvbrunnen och vem för stammarna? Hur påverkar det renoveringar i enskilda lägenheter, stambyten och eventuella vattenläckor? Det är frågor som Säker Vatten dagligen svarar oroliga bostadsrättsföreningar.
Vi rekommenderar alla BRF:er att ta fram riktlinjer för renovering som tydliggör vilka krav som ställs på medlemmarna och på de företag som anlitas. Därför har vi tagit fram ett dokument med frågor som inspiration i processen att ta fram riktlinjer, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.

Frågan om vem som ansvarar för vad brukar till exempel uppstå vid en vattenskada, efter en överlåtelsebesiktning eller i samband med att bostadsrättsföreningen ska byta stammar.

- En vattenskada på tredje våningen involverar inte bara den drabbade bostadsrättsinnehavaren och hans eller hennes försäkringsbolag. Det påverkar även föreningen och kanske grannarna under eller intill, samt deras försäkringsbolag. Byte av stammar orsakar ganska ofta konflikter mellan föreningen och lägenhetsinnehavare som nyligen genomfört kostsamma badrumsrenoveringar och tvingas göra om hela renoveringen igen, säger Thomas Lundgren.

Men konflikterna kan enkelt undvikas genom att bostadsrättsföreningar tar fram riktlinjer för renovering. Bakgrunden till att riktlinjer behövs, är att en bostadsrättsförening har komplicerade ägar- och försäkringsförhållanden när det handlar om tekniska installationer. Till exempel tillhör oftast golvbrunnen och inbyggda ledningar mellan våningar föreningen, medan golvbrunnens anslutning mot tätskiktet och rörgenomföringarna från föreningens stammar och in i badrummet hamnar under lägenhetsinnehavarens ansvar.
Riktlinjerna tydliggör vilka krav som ställs på medlemmarna och på de företag som anlitas.

- Genom att renovera från rätt håll och till exempel placera stammarna så att det är enkelt att byta ut och koppla in till badrummen sparar både föreningen och medlemmarna mycket tid och pengar, säger Thomas Lundgren.

Med väl förankrade riktlinjer ökar möjligheten att genomföra hållbara och trygga installationer. Därmed minskar risken för snabba och mindre genomtänkta beslut under renoveringsprocessen.

Säker Vatten har sammanställt ett antal frågor som inspiration i framtagandet av riktlinjer för renovering. Dokumentet hittar du här: www.sakervatten.se/bygga-ratt/konsumenter