Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Tips vid kundbesök hos Corona-smittad person

14 april 2020

Hur gör jag som installatör om en Corona-smittad kund behöver hjälp? Här hittar du vägledning!

 • Gör bedömning om arbetet måste göras just nu, eller om det går att lösa vid ett senare tillfälle.
 • Servicechef/arbetsledare bör kontakta den smittade för att få en tydligare bild om läget.
 • Gör den anställde medveten om risken och gör en sista bedömning av läget på plats innan arbetet påbörjas.
 • Informera kunden om att vi utför arbetet med skyddsutrustning.
 • Träna på att ta av och på skyddsutrustningen innan kundbesöket.
 • ?På plats hos kunden - se till att de smittade befinner sig i separat rum under arbetet.

Rekommenderad skyddsutrustning:

 • Engångsoverall av exempelvis plast, som kan kasseras efter användandet.
 • Skyddsglasögon/visir
 • Tätslutande handskar av gummi under de vanliga handskarna. Handskarna kasseras efter användandet.
 • Halvmask med P3 filter. Masken spritas efter användandet.
 • Engångsfilter slängs. Filter som kan användas fler gånger (P3 R) kan desinficeras och återanvändas enligt tillverkarens instruktioner.
 • Ta med handsprit och sprita händerna före och efter kundbesöket.