Tillbaka
Öppnar dokument

Stadgeändringar och ny styrelse klubbades på årsmötet

17 juni 2020

Liselott Gustafsson fortsätter som ordförande i ytterligare två år, föreningen byter namn, endast auktoriserade VVS-företag kan vara medlemmar och varje företag har en röst. Det är i korthet några av nyheterna som klubbades igenom i föreningen VVS-auktorisations årsmöte.

På grund av Corona-pandemin hölls årsmötet den 16 juni digitalt via Zoom med stöd av röstningsverktyget GoPlenum.

- Det gick över förväntan och jag är nu övertygad om att det här är ett riktigt bra alternativ till fysiska möten, säger Liselott Gustafsson, omvald ordförande från Umeå.

Föreslagna stadgeändringar klubbades igenom
Under flera år har det funnits behov av att se över stadgarna. Inför dagens årsmöte hade styrelsen tagit fram förslag till nya stadgar. Förslagen, som klubbades igenom enhälligt under årsmötet, innebär tre större förändringar:

  • Föreningen byter namn från VVS-auktorisation till Intresseorganisationen Säker Vatten.
  • Endast auktoriserade VVS-företag kan vara medlemmar.
  • Varje medlem (företag) har en röst, och för varje 10:e branschlegitimation får företaget ytterligare en röst.

Dessutom gjordes några mindre justeringar framför allt av språklig karaktär i stadgarna. För att stadgeändringarna ska bli giltiga krävs ytterligare ett årsmötesbeslut. Ett extra årsmöte är därför planerat till hösten.

Årsmötet innehöll även val av ledamöter och suppleanter för kommande år. Årsmötet gick på valberedningens linje och valde följande styrelse:

Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm
Patric Karlsson, Limmareds Rör, Limmared
Richard Ohlsson, Rörläggaren, Malmö
Ola Lundh, Assemblin VS, Malmö
Patric Lindberg, Bravida, Stockholm
Daniel Lundberg, Caverion, Kiruna

Suppleanter
Magnus Johansson, Johanssons Rör, Luleå
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm
Dick Christensson, SweRör J Borg, Göteborg
Johan Bertilsson, Holmströms Rör, Helsingborg

Bolagsstyrelsen
Ledamöter:
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Peter Westman
Thomas Helmerson
Thomas Lundgren, vd

Suppleanter
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm