Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Säker Vatten tar fram rekommendationer för att tydliggöra nya byggregler

21 juni 2023

Som svar på Boverkets nya byggregler, som fokuserar på funktion i stället för utförande, satsar Säker Vatten tillsammans med forskningsinstitut och andra branschorganisationer på att ta fram tydliga rekommendationer för VVS. Den första publicerades på www.sakervatten.se i veckan.

- Det måste vara lätt att göra rätt. Därför satsar vi på att ta fram rekommendationer för att tydliggöra och minska risken för vattenskador, säger Sara Lehn, VD för branschorganisationen Säker Vatten.

Förutom Branschregler Säker Vatteninstallation finns en rad andra regler och rekommendationer som påverkar VVS-installationer. Lägg till Boverkets nya byggregler, som fokuserar på funktion i stället för utförande. Därför kommer det krävas tydliga rekommendationer i flera fall.

Den första rekommendationen publicerades i veckan och reder ut vad som gäller kring dimensionering av tappvattenledningar. Rekommendationen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från VVS fabrikanternas råd, Säker Vatteninstallation, Installatörsföretagen, RISE, Kiwa, SGBC och representanter för VVS-konsulter.

- En rekommendation är ett tydligt ställningstagande av oss som branschorganisation om hur branschen kan uppfylla de funktionskrav som Boverkets byggregler anger som lämpligt utförande. Den första rekommendationen som vi publicerat beskriver och verifierar fackmässigt utförande av dimensionering av tappvattenledningar utifrån Boverkets krav, säger Martin Brunnkvist, teknikansvarig hos branschorganisationen Säker Vatteninstallation.

Regler, till exempel Branschregler Säker Vatteninstallation, handlar i stället om hur ett utförande av en installation på ett definierat område ska ske för att vattenskador ska undvikas. Utförandet görs av ett auktoriserat företag och montör.

- Under 2023 kommer Säker Vatten att tydliggöra och ta fram flera rekommendationer för att det ska bli så enkelt som möjligt för alla som är engagerade i byggprocessen kring VVS-installationer. Rekommendationerna finns på vår hemsida och är tillgängliga för alla, säger Martin Brunnkvist.

Skillnaden mellan rekommendationer och regler:

  • Regler anger hur ett utförande av en installation på ett definierat område ska ske för att undvika vattenskador. Utförandet sker av ett auktoriserat företag och montör.
  • En rekommendation är ett tydligt ställningstagande av en eller flera branschorganisationer om hur funktionskraven i Boverkets byggregler kan uppfyllas gällande lämpligt utförande.

Du hittar rekommendationer här