Tillbaka
Öppnar dokument

Säker Vatten lanserar nya Byggtekniska förutsättningar

18 november 2020

I samband med att Säker Vatten släpper nya Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1, har också Byggtekniska förutsättningar arbetats om. Byggtekniska förutsättningar beskriver förslag till utföranden för att uppfylla Boverkets byggregler, BBR.
De nya publikationerna tillämpas från 1 januari 2021 och syftar till att minska vattenskador i Sverige.

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor och samhället mer än 10 miljarder kronor. Säker Vatten har sedan 2005 arbetat aktivt för att minska antalet vattenskador genom att – tillsammans med branschen – ta fram Branschregler Säker Vatteninstallation, samt utbilda i Branschreglerna.
Men det finns vissa delar i en VVS-installation som utförs av andra än VVS-montörer och som påverkar installationens kvalitet. Dessa beskrivs i Byggtekniska förutsättningar.

- Byggtekniska förutsättningar innehåller bland annat råd som ska ge förutsättning för god samordning mellan byggprocessens olika aktörer. Här ges vägledning för hur man ger tillräcklig plats för installationer, stöd vid val av produkter och goda förutsättningar för läckagesäkra infästningar, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.
Ytterligare nyheter i de nya Byggtekniska förutsättningarna är en rad goda råd för arkitekter och konstruktörer som ska öka förutsättningarna för att uppfylla Boverkets byggråd och Säker Vattens branschregler.

- Genom att planera för tillräckligt installationsutrymme för VVS-installationer redan i ett tidigt projekteringsskede, får vi en hållbar arbetsmiljö för installatörer både under bygg- och bruksskedet, fortsätter Thomas Lundgren.

Byggtekniska förutsättningar finns både att läsa i en blädderbar, digital variant och kan laddas ner via Arkivet här på hemsidan. Det går också att beställa tryckta exemplar. Samtliga av Säker Vattens auktoriserade företag får ett tryckt exemplar i brevlådan i månadsskiftet november/december.