Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Säker Vatten Barometern mars 2023: - Materialpriser oroar, men framtidstron är god

12 april 2023

I mars genomfördes den första undersökningen för att ta tempen på VVS-branschen – Säker Vatten Barometern. Resultatet visar att företagen än så länge är ganska opåverkade av konjunkturen, även om det finns en oro för både höga materialpriser och minskad orderingång.
Det är positivt att se att företagen är starka trots det rådande konjunkturläget, men det märks att ovissheten är stor, säger Sara Lehn, VD för Säker Vatten.

Mer än hälften, 57 procent, av företagen som medverkade i enkäten vänder sig till kommersiella fastigheter inom industri, bostäder eller offentlig sektor. Bara 25 procent arbetar med nyproduktion. I stället dominerar olika typer av renoveringar med 61 procent. Det kan vara en anledning till att företagen i Barometern ser något mer positivt på både ekonomi och framtid.

En så stor andel som 69 procent av företagen anger att det ekonomiska läget i företaget just nu är bra eller mycket bra.
- Det ska bli intressant att följa den siffran med tanke på att till exempel Byggföretagen i sin konjunkturrapport spår att investeringarna i såväl nybyggnation som ombyggnad kommer att sjunka rejält i år på grund av höga materialpriser, stigande räntor och negativ reallöneutveckling, kommenterar Sara Lehn.

Även orderingången framöver är positiv för så många som hälften av företagen som medverkade i Säker Vatten Barometern. Endast 25 procent anger att den är dålig eller är mycket dålig.
En tredjedel av företagen oroar sig för höga materialpriser, medan en annan tredjedel oroar sig mest för minskad orderingång.
- Vi vet att en auktorisation av Säker Vatten ger en konkurrensfördel vid upphandling, så förmodligen är det en anledning till att företagen i vår undersökning generellt är mer positiva än övriga företag i byggbranschen, säger Sara Lehn.

Värt att notera, är att 13 procent anger att den största orosfaktorn just nu är att det är svårt att rekrytera kompetens. Det indikerar att det finns ett fortsatt tryck för att nyanställa i branschen.
- Det ska bli intressant att jämföra resultaten av Säker Vatten Barometern över tid för att kunna se trender och tendenser, säger Sara Lehn, VD för Säker Vatten.

Säker Vatten Barometern är en undersökning som Säker Vatten genomför bland drygt 2000 auktoriserade VVS- och konsultföretag. Syftet är att ta temperaturen på branschen och på så sätt se trender i ett tidigt skede.
Undersökningen genomförs en gång per halvår, i mars och oktober, med start 2023. Frågorna är alltid desamma. I Säker Vatten Barometern mars 2023 medverkade 183 företag.