Tillbaka
Öppnar dokument

Säker Vatten 15 år: Höjd status för yrket och utveckling för färre vattenskador

27 oktober 2020

Lagom till den tredje revideringen av Branschregler Säker Vatteninstallation lanserades, firar branschorganisationen Säker Vatten 15 år.
- Målet när vi startade var att höja statusen för yrket, säkerställa bättre resultat och därmed minska vattenskadorna. Det har gått mycket fortare än jag trodde – idag är Säker Vatteninstallation en standard som används av alla seriösa VVS-installatörer och som krävs för att komma ifråga i upphandlingar, säger Thomas Helmerson, som var med och startade Säker Vatten.

Men vi backar bandet sisådär 20 år: Då fanns ett projekt som hette Ansvarig installatör som syftade till att stärka projektledaren i företaget. Hela installatörskåren deltog i projektet, som tyvärr dog ut. Thomas Helmerson och Rolf Kling jobbade med projektet för VVS-branschens räkning och funderade på hur det skulle kunna leva vidare. Andra branscher hade skapat auktorisationer för att tillvara ta kunskap och höja statusen för respektive branscher. Borde inte VVS-branschen göra samma sak? Timingen var perfekt; den första Vattenskadeundersökningen och en legionellaundersökning med stort informationspaket hade just släppts och skapat stor uppmärksamhet i media. VVS-branschen hade hamnat i fokus.

  • Vi ville komma med något positivt som lyfte branschen. I samband med Vattenskadeundersökningen hade vi fått bra kontakt med försäkringsbolagen, som förstås var positiva till att göra förbättringar och vända trenden med vattenskador. Dessutom fanns det ett stort intresse från branschen själva att skapa en legitimitet kring sin kunskap, säger Thomas Helmerson.

Sagt och gjort. År 2000 startade arbetet med att jobba fram Branschreglerna och allt kring dem. En stor del av arbetet handlade om att träffa företag, lyssna och förankra. Branschreglerna handlar – då som nu – om att samla alla goda erfarenheter från branschen för att göra VVS-installationerna bättre och minska vattenskador.
I september 2005 lanserades de första Branschreglerna. Då fanns också ett gediget utbildningspaket och ett auktorisationssystem färdigt. Tack vare det mångåriga förankringsarbetet, projektet Ansvarig installatör och intresset från branschen, anmälde sig 300 företag till utbildningarna direkt i starten och snabbt följde flera hundra företag efter och blev auktoriserade. Idag är över 2000 företag auktoriserade.

  • Allt har gått mycket fortare än jag trott. Säker Vatten har fått mer acceptans på kortare tid än jag kunnat tänka mig. Behovet var, och är fortfarande stort. Samtidigt tycker jag att vi borde haft en ännu högre ribba från början med mer kontroll och högre utbildningskrav, säger Thomas Helmerson.

Idag krävs ofta att företaget är auktoriserat via Säker Vatten för att komma ifråga i en upphandling.  Försäkringsbolagen kräver att VVS-installationer ska vara utförda enligt Säker Vatteninstallation för att vara försäkringsbara fullt ut.

  • I samband Branschregler 2021:1, som vi nyss släppt, ökar vi kraven ytterligare och skärper kontrollen. Det är oerhört viktigt att Säker Vatten står för hög kvalitet hela vägen. En förutsättning för det är att vi hela tiden fokuserar på hur vatteninstallationer kan bli säkrare och bättre. Det sker i forskningsprojekt, utvecklingsprojekt men framför allt i symbios med branschen, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.