Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Så slipper du vattenskador i bostaden: - Håll koll på ledningarna!

30 januari 2024

Så många som 59 procent av alla vattenskador i svenska bostäder orsakas av ledningssystemet, enligt försäkringsbolagens statistik i Vattenskaderapporten. Majoriteten av skadorna – 70 procent – beror på att rören gått sönder på grund av hög ålder och uteblivet underhåll. Nu uppmanar försäkringsbolagen och branschen att se över ledningarna och åtgärda innan vattenskadorna är ett faktum.

Ofta har fastighetsägare bra koll på sina hustak och byter ut trasiga takpannor innan vatten tränger in och förstör bostaden. Men samma rutin finns inte när det gäller ledningssystem, trots att vattenskador ofta beror på åldrade ledningar. Kanske beror det på att ledningarna inte syns visuellt på samma sätt som taket, för skadorna blir ofta lika omfattande när underhållet brister.

- Livslängden på ledningarna är begränsad. Normalt håller de i 50-60 år. Därför är det bra att planera ett underhåll och byta ut ledningarna innan de orsakar vattenskador. Om alla gjorde det, skulle många dyra vattenskador undvikas, säger Pierre Lundborg, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum och utbildningsansvarig hos Säker Vatten. 

Vattenskador är kostsamma för både den som drabbas och försäkringsbolaget. Vattenskador tar lång tid att åtgärda och innebär ofta att man tvingas bo i en tillfällig bostad eller leva i en byggarbetsplats under renoveringstiden.

- Om man drabbas av en vattenskada är det lätt att fokusera bara på den aktuella skadan, men det är en tydlig varningssignal om att hela systemet är i behov av översyn. Det är inte ovanligt att samma hus drabbas av fler vattenskador, säger Pierre Lundborg.

Att bara laga det aktuella läckaget i ett äldre hus är med andra ord en kortsiktig lösning när resterande ledningssystem är bräckligt och riskerar att orsaka läckage på andra håll i huset.
De flesta, drygt 50 procent, av alla skador i ledningssystem kommer från tappvattensystemen, medan 30 procent kommer från avlopp och 15 procent från vattenburen värme.

Den senaste Vattenskaderapporten sammanfattar försäkringsbolagens statistik från 2022. Du hittar den HÄR.
I april presenteras statistiken för 2023.

HÄR kan du läsa om Vattenskadecentrum och vilka branschorganisationer och försäkringsbolag som står bakom.