Tillbaka
Öppnar dokument

Premiär för Stora Legionelladagen 15 april

25 mars 2021

Antalet fall av den dödliga bakterien legionella tycks öka, trots att möjligheterna att bygga bort smitthärdar är bättre än någonsin. För att sätta fokus på frågan arrangerar Säker Vatten och Installatörsföretagen Stora Legionelladagen den 15 april, en kostnadsfri digital konferens.

Årets konferens kommer dessutom att filmas av UR och så småningom sändas i Kunskapskanalen och finnas tillgänglig via UR Play. Frågor kommer dock bara att kunna ställas under den digitala konferensen den 15 april.

- Det blir en fullmatad seminariedag med de senaste rönen från både nationell och internationell forskning, teknik och hälsoområdet presenterat av bland andra Folkhälsomyndigheten, KTH, Boverket och RISE, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.

Legionella är en bakterie som förekommer naturligt i vår miljö, bland annat i vattentäkter. Genom dricksvattnet kommer legionellabakterien in i fastigheters tappvattensystem. Där kan legionellabakterien förökas och i vissa fall orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber. Tillväxten av bakterierna sker främst i temperaturintervallet mellan 20–45 °C. Därför är tappvattensystem, vattentankar, bubbelpooler, duschar, öppna kylsystem och vatten i ventilationssystem vanliga installationer där legionella växer till.

- Forskningen och tekniken för att minska spridningen av legionella går framåt, men inte tillräckligt fort. Genom att samla Sveriges kompetens kring legionella hoppas vi kunna sprida information och få i gång fler initiativ för att minska riskerna kring uppkomsten av legionellabakterier, säger Ola Månsson, VD för Installatörsföretagen.

Hela programmet och länk till anmälan, som behöver ske senast den 14 april kl 12, hittar du på www.stoppalegionella.se