Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Nytt SBUF-projekt ska lösa gåtan med fekalier i golvbrunnar

10 november 2020

Vad är det egentligen som gör att fekalier kommer upp i golvbrunnar i lägenheter, men inte i småhus, och hur kan problemen åtgärdas? Det ska förhoppningsvis ett nytt SBUF-projekt ge svar på. Projektet är initierat av Säker Vatten och genomförs av Samsons Rör AB.

Utvecklingsprojektet syftar till att i laborativ miljö kartlägga problemen med brister i spillvattensystem i lägenheter, hitta lämpliga lösningar vid dimensionering samt skapa ett embryo till branschpraxis för den här typen av installationer och bjälklagets uppbyggnad.

- Lägenheter med den här typen av problematik har följt alla gällande branschregler och trots det fått problem. Det kan bero på snålspolande toaletter, tunnare golvbjälklag som därmed ger mindre fall till exempel. Men kanske finns det fler faktorer som orsakar problemen. I projektet ska vi gå till botten med problematiken och ta fram långsiktigt hållbara lösningar, säger Fredrik Runius, Teknikansvarig hos Säker Vatten.

Mer specifikt ska projektet undersöka:

  • Inverkan av spolförmåga för olika rördimensioner
  • Inverkan av fall
  • Luftningens inverkan
  • Höjd från vattenlås och liggande ledning (exempelvis vägghängd toalett)
  • Avstånd från vattenlås, påstick och vertikal stam
  • Inverkan av påstickets vinkel
  • Inverkan av höga vertikala stammar.

Projektgruppen består av Joachim Claesson, KTH Energiteknik, Stefan Ring, Samson Rör, Mats Fernebring, LK prefab, Niklas Johansson, HSB, Mikael Lindholm, MIKAB VVS AB, Olle Månsson, Geberit och Fredrik Runius, Säker Vatten.

I referensgruppen ingår 28 personer som representerar såväl VVS-branschen som byggföretag och branschorganisationer, allt för att säkerställa att projektets resultat och kommande regler ska vara väl förankrade och tillämpbara.

- Vi är mycket glada över att SBUF har valt att stötta projektet. Det kommer att underlätta byggprocessen framöver och göra stor skillnad för många lägenhetsinnehavare, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.