Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Nytt från årsmötet

26 maj 2021

Efter ett par år med stadgeändringar och förändringar i styrelsen, blev årets årsmöte i Intresseorganisationen Säker Vatten en mer standardiserad tillställning. En nyhet, som klubbades igenom, är mötesarvoden för styrelseledamöter.

VD Thomas Lundgren inledde årsmötet genom att sammanfatta 2020, som var ett innehållsrikt, annorlunda och framgångsrikt år för Säker Vatten. Pandemin innebar en del omställningar, samtidigt som nya branschregler lanserades och flera nyheter och förbättringar presenterades.
Säker Vattens ekonomi är i balans, vilket även revisorerna konstaterade genom att ge ansvarsfrihet till styrelsen.

Nya i styrelsen är Magnus Ramström, Bravida och Lars Andersson, Caverion, som ersätter Patric Lindberg respektive Daniel Lundberg genom fyllnadsval.
Magnus Sundquist, Patrik Carlsson, Jörgen Hjelm och Dick Christensson omvaldes vid årsmötet.

En nyhet, som årsmötet klubbade igenom, är arvodering för deltagande i styrelsemöten.

- Den som prioriterar styrelsearbetet ska också få ersättning för sin nedlagda tid. Säker Vatten är en mycket aktiv organisation och det ska bli roligt att tillsammans med styrelse och kansli leda Säker Vatten ytterligare ett år, säger Liselott Gustafsson, som går in på sitt fjärde år som ordförande för föreningen.

Intresseorganisationen Säker Vattens styrelse 2021:
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Richard Ohlsson, Rörläggaren, Malmö
Magnus Ramström, Bravida Stockholm
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm
Patric Carlsson, Limmareds Rör, Limmared
Ola Lundh, Assemblin VS, Malmö
Lars Andersson, Caverion, Kiruna

Suppleanter
Magnus Johansson, Johanssons Rör, Luleå
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm
Dick Christensson, SweRör J Borg, Göteborg
Johan Bertilsson, Holmströms Rör, Helsingborg

Bolagsstyrelsen
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Magnus Sundqvist, vice ordförande, Rörtjänst i Örebro
Andreas Lavrell, Nytorps Rör, Stockholm
Thomas Helmerson
Thomas Lundgren, vd

Suppleanter
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Ted Rustas, Nytorps Rör, Stockholm