Tillbaka
Öppnar dokument

Nytt beräkningsprogram för tappkallvatten underlättar projektering

19 juni 2019

Nu lanserar Säker Vatten ett användarvänligt beräkningsprogram som utifrån givna förutsättningar på ett enkelt sätt beräknar vilken isoleringstjocklek som krävs för att uppfylla Boverkets byggregler och Säker Vattens branschregler för tappkallvatten i varma utrymmen.

Enligt branschregler Säker Vatteninstallation ska tappvattenledningar i schakt, kopplingslådor och bjälklag där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 24 °C på 8 timmar.

-          Därför har vi tagit fram ett beräkningsprogram som kan användas i projekteringsskedet för att beräkna vilken isolertjocklek och dimensioner som är mest optimala att använda i det specifika fallet. Beräkningsprogrammet genererar en rapport om vilka material som används samt beräkningsgrundande temperaturer vilket underlättar för kontrollansvarig och besiktningsmannen när slutbesiktning av byggnaden ska göras, säger Fredrik Runius, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Beräkningsprogrammet har arbetats fram tillsammans med en VVS konsult och verifierats av en energiexpert vid KTH och finns tillgängligt för auktoriserade VVS-företag och auktoriserade VVS-konsulter via Säker Vattens hemsida.