Tillbaka
Öppnar dokument

Nya broschyrer vägleder vid nybyggnation och renovering av VA

01 december 2022

Vattenläckor, stopp i avloppet och översvämningar kan uppstå om vatten och avloppsledningarna inte anläggs på rätt sätt. Nu finns två broschyrer – Bygga nytt eller bygga om, samt Ta hand om ditt ledningsnät - som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur vatten- och avloppsanläggningar anläggs korrekt vid nybyggnation respektive renovering. Broschyrerna är framtagna av Säker Vatten i samarbete med Svensk Försäkring, Svenskt Vatten och Installatörsföretagen.

Felaktigt installerade vatten- och avloppsanläggningar kan få stora konsekvenser om de inte anläggs korrekt. Därför har de stora branschaktörerna gemensamt gått samman för att ta fram enkla och pedagogiska broschyrer som dels beskriver vad man ska tänka på i samband med nybyggnation – från projektering till installation och vid renoveringar, dels hur en befintlig anläggning underhålls och renoveras på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

- Konsekvenserna blir väldigt stora om vatten- och avloppsledningar inte anläggs korrekt, därför är det viktigt att arbeta förebyggande och göra rätt från början. I de här broschyrerna har vi belyst installationerna från början till slut för att göra det så enkelt som möjligt för alla involverade entreprenörer att göra rätt i sina olika delar, säger Fredrik Runius, teknikexpert hos Säker Vatten.

Här hittar du broschyrerna broschyrerna Bygga nytt eller bygga om, samt Ta hand om ditt ledningsnät  Biblioteket (sakervatten.se)