Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Ny standard för vattenfelsbrytare revolutionerar VVS-branschen

10 februari 2022

Vattenfelsbrytare har funnits sedan 1988, men det är först nu som branschen och försäkringsbolagen enats om en provningsstandard och krav för typgodkännande av vattenfelsbrytare. Därmed får VVS-branschen samma förhållningssätt till vattenfelsbrytare som elbranschen har till jordfelsbrytare, vilket är ett stort steg mot färre vattenskador.

Bakgrunden till den nya standarden, är att det finns en mängd olika vattenfelsbrytare med olika funktion. Det har varit svårt för både entreprenören, beställaren och slutanvändaren att avgöra vad produkten har för funktioner och vilka vattenfelsbrytare som förhindrar vattenskador rekommenderas av försäkringsbolagen.
För att skapa en standard och därmed en trygghet, har därför Länsförsäkringars forskningsfond bekostat en provningsmetod som RISE tagit fram tillsammans med tillverkare och branschorganisationer. Provningsmetoden blir nu en ny standard som ska uppfyllas för att vattenfelsbrytare ska certifieras genom typgodkännande.

- Med tydliga kriterier för typgodkännande är det lättare att välja produkter som uppfyller kraven och bidrar till långsiktigt hållbart byggande utan vattenskador. Det känns bra att äntligen ha en standard. På samma sätt som en godkänd jordfelsbrytare ska uppfylla vissa funktioner, ska även en vattenfelsbrytare göra det, säger Pierre Lundborg, som är engagerad i projektet från Säker Vattens sida.

Tillverkare av produkter som klarar provningen kan ansöka om typgodkännande, som bland annat innebär en årlig tredjepartskontroll där man kontrollerar tillverkningen och funktion av vattenfelsbrytarna.

- Säker Vattens grundare tog fram den allra första vattenfelsbrytaren 1988. Sedan dess har vi strävat efter att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att förhindra vattenskador. Vi är väldigt glada över att det nu finns en standard som både branschorganisationer, tillverkare och försäkringsbolag kan ställa sig bakom, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.

Mer information:

Här kan du läsa rapporten om provning av vattenfelsbrytare https://lansforsakringar.se/bergslagen/privat/forsakring/forebygga-skador/vattenskador/vattenfelsbrytare/
Här hittar du typgodkända vattenfelsbrytare. Listan uppdateras kontinuerligt Vattenfelsbrytare (sakervatten.se)

Har du koll på begreppen?

Vattenfelsbrytare
Övervakar hela tappvatteninstallationen genom mätning för att identifiera läckage och stänga av vattnet centralt. 

Läckagebrytare
Övervakar tappvatteninstallationen lokalt med en fuktsensor för att identifiera läckage och stänga av vattnet.

Vattenbrytare
Använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt.

Vattenlarm
Identifierar läckage och larmar.