Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Ny självdeklaration för auktoriserade företag

15 januari 2019

I februari 2019 kommer Säker Vatten att börja skicka ut en självdeklaration för auktoriserade VVS företag.

Syfte:

Självdeklarationen ska höja medvetenheten hos alla auktoriserade företag samt att påminna om det åtagande och uppförandekod ni har förbundit er till som auktoriserat VVS företag i Säker Vatten.

Med högre medvetande så kommer också högre kvalitet vilket vi självklart anser är ett av huvudsyftena med Säker Vatten.

Självdeklarationen är en av många kontroller som vi dagligen utför på Säker Vatten med avsikt att hålla en hög kvalitet och att ha kunniga och seriösa auktoriserade VVS företag.

När ska deklarationen göras?

Vi kommer att skicka ut information och login till samtliga under 2019. det innebär att några kommer att få göra den i början på året och vissa andra i slutet på året

Vem ska göra deklarationen?

Självdeklarationen är obligatorisk och ska fyllas i av alla auktoriserade företag.

Vad innehåller deklarationen?

Självdeklarationen kommer att innehålla ett antal frågor som berör auktorisationskraven och skall besvaras sanningsenligt samt uppriktigt.

Självdeklarationen skall göras en gång per år och kommer att ta ca 15 min att besvara.

Vi vill veta vilken person/personer ni utser på företaget som ska ansvara för att fylla i självdeklarationen och för att företaget uppfyller auktorisationskraven. Ytterst är firmatecknare ansvarig för att självdeklarationen blir gjord men detta kan delegeras till annan lämplig person anställd i företaget. För att lämna in personuppgifterna klicka på länken HÄR