Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Ny provmetod ger grönt ljus för robustare fördelarskåp

02 maj 2024

Fördelarskåp, som ofta placeras i en vägg för att gömma ledningar, har länge varit under luppen på grund av läckage. Forskningsprojekt har pågått i flera år för att ta fram hållbara testmetoder och produkter som klarar testerna. Nu finns både en godkänd metod och produkter som klarat testerna som försäkringsbolag och branschorganisationer kräver.
- Det innebär att Säker Vatten uppdaterar Branschreglerna Säker Vatteninstallation till version 2021:2, som träder i kraft den 1 juli 2024, säger Sara Lehn, VD för branschorganisationen Säker Vatten.

Redan för fem år sedan, 2019, genomförde Länsförsäkringars Forskningsfond i samarbete med Säker Vatten tester av fyra modeller av nya fördelarskåp. Men inget av skåpen klarade testet tillfredsställande.
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete både bland produkttillverkare och test- och forskningsinstitut för att ta fram robustare skåp och utveckla tillfredsställande testmetoder.
Nu är det klart att flera fördelarskåp har klarat testen och är godkända för användning. Därmed inför Säker Vatten övergångsregler för fördelarskåp från 1 juli 2024.

Reglerna innebär att från och med den 1 juli 2024 ska fördelarskåp som är testade enligt den nya metoden användas.

För att göra övergången så smidig som möjligt, finns övergångsregler som säger att i projekt som startat eller påbörjats innan den 1 juli 2024, kan branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 användas.
Försäkringsbolagen är positiva till den nya provmetoden, som syftar till att minska antalet vattenskador.
Fördelarskåp som klarat den nya provmetoden och installeras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation anses vara fackmässigt utförd, vilket därmed uppfyller försäkringsbolagens krav på fackmässighet.