Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Nu lanseras ny branschstandard för inbyggnadsskåp

05 juli 2021

Vid dold rördragning används ofta inbyggnadsskåp (fördelarskåp) för att göra fogar åtkomliga och vattenskadesäkrade. Då är det viktigt att skåpet är robust och att genomföringar i skåpets botten är täta när de monteras. Länsförsäkringars fokusgrupp Vatten har tillsammans med RISE, Säker Vatten och VVS-Fabrikanterna tagit fram en provmetod som lägger grunden för framtidens robusta fördelarskåp.

Bakgrunden är att Länsförsäkringars forskningsfond, RISE och Säker Vatten genomförde läckagetester av fördelarskåp i labbmiljö tillsammans med fyra leverantörer under våren 2019. Syftet var att identifiera svaga punkter och gemensamt verka för förbättringar. Testerna visade då att det var svårt att montera fördelarskåpen korrekt och att risken för läckage var stor. För att råda bot på det har RISE haft i uppdrag att ta fram en provmetod som alla inbyggnadsskåp ska klara innan de släpps på marknaden.

- Det är mycket glädjande att vi gemensamt tagit fram en branschstandard för fördelarskåp som kommer att innebära ett enklare montage, färre vattenskador och därmed ett mer hållbart byggande, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.

Som grund för provningsmetoden ligger NT-VVS 129 samt synpunkter från VVS-Fabrikanternas råd, Länsförsäkringar och Säker Vatten. Övergångsregler för den nya branschstandarden kommer att införas under hösten 2021.
Inbyggnadsskåp och prefabricerade fördelarskåp är utrymmen för placering av rörfogar, ventiler och utrustning för fördelning av tappvatten- eller värmesystem.
Provmetoden kan även tillämpas på prefabricerade schaktbottnar.

Här hittar du mer information om provningsmetoden