Tillbaka
Öppnar dokument

Nu finns "Teknikvägg i småhus" och Tappenvattenschakt - förslag på utformning" för nedladdning

16 april 2018

Nu kan ni ladda och ta del av resultaten från projekten för hur man kan utforma en teknikvägg i småhus, samt förslag på utformning för ett tappvattenschakt som uppfyller temperaturkraven i Boverkets byggregler.

Vill ni beställa tryckta exemplar, använd gärna beställningsformuläret här!