Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Nu är uppdateringen av Branschregler Säker Vatten igång

13 februari 2024

År 2026 träder nya Branschregler Säker Vatteninstallation i kraft. Det innebär att 2024 har rivstartat med revideringsmöten och diskussioner med branschen, myndigheter, försäkringsbolag och närliggande branschorganisationer.

- Branschreglerna bygger på allas samlade erfarenheter om hur vattenskador bäst förebyggs. Därför lägger vi mycket tid på att träffa alla och lyssna in vad som behöver justeras för att det ska fungera optimalt i praktiken, säger Martin Brunnkvist, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Sedan de första ”Branschregler Säker Vatteninstallation” släpptes 2005, har revideringar och uppdateringar skett vart femte år. Över 2000 VVS-företag är auktoriserade och arbetar utifrån reglerna, som är erkänd som en branschstandard. Ofta är Säker Vatten ett krav i upphandlingar eftersom det säkerställer att installationen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Under vintern och våren träffar Säker Vatten ca 200 representanter för VVS-företag, besiktningspersoner, myndigheter, försäkringsbolag, tillverkare och andra branschorganisationer för att diskutera reglerna. Syftet är att göra en så grundlig faktainsamling som möjligt och ta in alla aspekter i revideringen. Sedan ska informationen bearbetas, reglerna uppdateras och alla förslag ut på remiss.

- Vi använder oss av en helt öppen remissrunda. Alla som vill kan delta i alla delar av processen, samt läsa förslaget och tycka till via hemsidan. Vi är en ideell branschorganisation vars verksamhet baseras på branschens erfarenheter. Då är det också viktigt med en öppen revideringsprocess, kommenterar Martin Brunnkvist.

Branschregler Säker Vatteninstallation 2026 beräknas vara klara under våren 2025. Under hösten 2025 öppnar de nya utbildningarna och från den 1 januari 2026 träder de nya reglerna i kraft.
Parallellt med branschreglerna uppdateras även Byggtekniska förutsättningar som knyter an till branschreglerna.

Här går det att följa revideringen och se kommande remissförslag.