Tillbaka
Öppnar dokument

Mer plats för isolering sparar 100 miljarder i flerbostadshus

07 december 2022

Tillsammans med 17 företag och organisationer har Säker Vatten genomfört en studie, Grön Logik Teknisk Isolering. Syftet var att analysera den privatekonomiska potentialen för teknisk isolering i flerbostadshus. Slutsatsen är bland annat att de fem studerade åtgärderna ger en samhällsekonomisk lönsamhet om 96 miljarder kronor.

- Det är en hiskelig summa som borde tas på allvar. Vi behöver bygga upp mer kapacitet och kompetens om teknisk isolering inom bygg- och fastighetsbranschens alla yrkeskårer, säger Martin Brunnkvist, teknikansvarig hos Säker Vatten.  

För att nå dit krävs mer omsorg hela vägen från projektering till slutförande både i nya byggnader och vid renovering av befintliga byggnader. Dessutom behöver den tekniska isoleringen optimeras i samband med nyproduktion.

- Ofta spelar utrymmet en avgörande roll – många gånger saknas plats för att dra rören korrekt och få plats med tillräckligt med isolering för att undvika energiläckage, fortsätter Martin Brunnkvist.

Läs hela studien här: https://www.anthesisgroup.com/se/gron-logik-teknisk-isolering/