Tillbaka
Öppnar dokument

Lärarledda utbildningar sker online tills vidare

22 december 2021

Vi hade gott hopp om att gå tillbaka till lärarledda utbildningar i fysisk klassrumsmiljö i januari, men på grund av de nya rekommendationerna för att hindra Covid-smittan, väljer Säker Vatten att fortsätta att genomföra de lärarledda utbildningarna via Teams.
Utbildningarna kommer alltså att genomföras på samma datum som angivits och med en lärare, men online via Teams i stället.
Du som anmält dig till en utbildning får en Teams-länk via e-post dagen innan det aktuella utbildningstillfället.