Tillbaka
Öppnar dokument

Lärarledd utbildning i klassrum tidigast 1 januari 2022

08 september 2021

På grund av pandemin fortsätter Säker Vatten med digitala, lärarledda utbildningar åtminstone fram till den 1 januari.
Säker Vatten har sedan november 2020 ställt om utbildningarna från lärarledda på plats i klassrum till lärarledda i digital form. Dessutom erbjuder Säker Vatten en webbutbildning utan lärare för alla som tidigare gått en lärarledd utbildning. Det innebär att alla auktoriserade företag eller företag som avser att auktorisera sig har möjlighet att gå en utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation och Byggregler och normer på ett smittsäkert sätt. Det är alltså inte möjligt för auktoriserade företag att avstå utbildning i avvaktan på nya direktiv och samtidigt behålla auktorisationen.

Alla auktoriserade företag ska alltid uppfylla auktorisationskravet på utbildad personal. Utbildningen ska uppdateras vart femte år för montörer, lärlingar och arbetsledare.

Dessutom ska den person som har dokumenterad kunskap i gällande bygglagstiftning också ha en giltig utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation. Om utbildningen inte uppdateras finns risk att företagets auktorisation avslutas då kompetenskraven inte uppfylls. För att undvika påminnelser och risk för uteslutning är det viktigt att hålla koll på när det är dags att boka en ny utbildning, den informationen finns i inloggat läge på Mina Sidor på www.säkervatten.se eller på din branschlegitimation.

Eftersom Säker Vatten anpassat formen på utbildningarna under pandemin finns hela tiden ett alternativ att välja, det är därför inte möjligt för de auktoriserade företagen att avstå utbildning i avvaktan på nya direktiv och samtidigt behålla auktorisationen.