Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Lansering av Accepterad Monteringsanvisning för installationsmoduler och volymhus

20 maj 2021

Nu är det möjligt för en beställare att få ett intyg om Säker Vatteninstallation som innefattar en prefabricerad byggdel med VVS, vilket tidigare varit ett problem när allt fler hus byggs med våtrumsmoduler och volymdelar. Därför lanserar nu Säker Vatten Accepterad Monteringsanvisning för installationsmoduler och volymhus.

Prefabricerade moduler används i större utsträckning för att effektivisera byggprocessen och för att klara allt kortare tidplaner. Fram tills nu har det inte varit möjligt för en beställare att få ett intyg om Säker Vatteninstallation som omfattar den prefabricerade modulen. Eftersom beställare oftast ställer krav på att installationen ska vara utförd av ett auktoriserat Säker Vatten-företag för att byggnaden sedan ska vara försäkringsbar, så har det blivit ett problem när beställaren inte har kunnat få ett intyg om Säker Vatteninstallation i en prefabricerad installationsmodul eller volymdel.

- Nu finns det möjlighet för tillverkaren att få modulen eller volymdelen som tillverkas på en fabrik bedömd som en produkt om man tecknar avtal med Säker Vatten och följer vår branschstandard, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten.

Säker Vatten har upprättat ett samarbetsavtal med RISE och Kiwa som gör tredjepartskontroller i fabriken för att säkerställa att produkten följer samhällets krav. Produkten kan då ingå i det intyg om en Säker Vatteninstallation som det auktoriserade VVS-företaget lämnar till beställaren.

- Projektet har pågått under lång tid och vi har haft ett bra samarbete med företagen och provnings- och certifieringsorganen vilket gjort att vi har fått fram en bra branschstandard, säger Pierre Lundborg projektansvarig på Säker Vatten.