Tillbaka
Öppnar dokument

Lägestoleranser vid installationer - Läs artikeln här!

02 december 2018

Artikel från:

48 AMA-nytt – VVS • KYL 2/2018

Text: Martin Brunnkvist


 

Lägestoleranser vid installationer

Toleranser för placering av väggar kan orsaka problem för vissa installationer. Men det går att komma runt problemen med planering, samarbete och ändring av dagens krav.

Ett problem som av och till uppstår vid uppförandet av byggnader är att rör som går igenom golv hamnar på fel ställe i förhållande till väggar och andra byggdelar. Vissa typer av genomföringar kan ställa till extra stora och svårlösta problem om de hamnar bara lite fel i sidled. Det gäller till exempel avloppsgenomföringar för golvstående klosetter och rör som ska gå inbyggda i vägg till ett inbyggt fördelarskåp. Klosetten går kanske inte att montera för att väggen är för nära och de rör som skulle vara inbyggda hamnar utanför vägg.

MONTERA RÄTT ÄR INTE LÄTT

Dessa problem uppstår framför allt när installationerna sätts ut innan väggarna finns på plats. Ibland har förstås montören slarvat med utsättningen och placerat rören i fel läge. Vanligare är dock att rören rubbas ur sitt läge innan gjutning eller montering av bjälklaget eller att själva gjutningsarbetet flyttar installationerna ur sitt ursprungliga läge.

Dessa problem kan lösas till exempel genom bättre fixeringar och andra tekniska lösningar. Det pågår flera projekt i installationsbranschen för att hitta bra standardiserade lösningar på dessa problem. Något som AMA-redaktionen kommer följa upp för att kunna ställa bättre krav framöver.

TOLERERA TOLERANSER

Även om ovanstående problem löses finns det ännu en sak som kan orsaka bekymmer. Det handlar om toleranser. I AMA Hus finns det angivna mattoleranser for olika byggdelar. Det ar helt enkelt uppgifter om hur mycket de verkliga matten far avvika från de projekterade. Det finns toleranser for lutning på golv, bjälklag och vaggar, buktighet på vägg, lägesplacering av vaggar med mera. Det ar naturligtvis svart och tidsödande for en entreprenör att bygga med exakt de matt som ar föreskrivnas. Toleranserna ger da entreprenören en frihetsgrad och det gör att en besiktningsman far en tydlighet av vad som ska raknas som ett godkänt utförande. Några liknande toleranser finns ännu inte i AMA VVS & Kyl. Det gör att entreprenören inte kan avgöra vilken noggrannhet som ska eftersträvas.

KRAV I AMA

I AMA Hus finns det angivet att innerväggar ska placeras inom ett intervall av ± 20 millimeter från föreskriven placering. Om då rörprojektören ritat in avloppsröret till en klosett på exakt 70 millimeter från vägg och entreprenören placerat röret på exakt rätt plats kan väggen hamna allt från 50 till 90 millimeter från väggen. Det kan innebära att klosetten inte ens går att montera med ett avstånd till vägg. Även om själva wc-stolen går att montera så kan avståndet till vägg bli för litet för ett korrekt utfört tätskikt. Minsta avstånd mellan rör och vägg är 60 mm för tätskiktets skull.

Några sätt att komma runt detta problem är till exempel att ha snävare toleranser för väggar till våtrum eller införa särskilda toleranser mellan väggar och installationer. Som ett led i detta kan det även behöva införas toleranser för placeringen av vissa typer av rör.

AMA-redaktionen kommer att ta med sig dessa frågor till kommande uppdateringar av AMA. Alla synpunkter kring dessa frågor tas tacksamt emot av redaktionen. Även om det ännu inte finns några krav i AMA om detta finns det förstås inget som hindrar att berörda projektörer i ett projekt kommer överens om att särskilda mått, utföranden och toleranser ska gälla.