Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Lägesrapport för schakt och tvättstugeprojekt

30 januari 2018

Projekten för att ta fram lösningar för tappvattenschakt och rörgenomföringar i teknikrum och tvättstuga fortsätter och nu läggs mycket tid på att praktiskt bygga ihop de olika förslagen och lösningarna. Resultaten avgör vad som kommer kunna visas på Nordbygg och finnas med bland förslagen i broschyrerna.

Schaktprojektet

De bakomliggande orsakerna till schaktprojektet är flera. En är Boverkets temperaturkrav på att kallvattentemperaturen inte får överstiga 24 grader under en åttatimmarsperiod. Det ställer krav på isolertjocklek och isolering genom bjälklag för att förhindra värmeavgivning till schaktbotten osv. En annan orsak till projektets vara är att det än idag inte finns någon säker utarbetad metod för att utföra en tät schaktbotten, vilket medför stora kostnader vid ett läckage på en ledning i ett schakt högt upp i ett hus eftersom utläckande vatten då följer rör och rörisolering ned i schaktet och orsakar skador inte bara på den aktuella våningen utan kanske på både tre, fyra och fem våningar innan läckaget upptäcks. Schaktbotten är därmed en stor del av projektet och målet är att kunna presentera goda lösningar som branschen och försäkringsbolagen kan ställa sig bakom. Status i nuläget är att arbeten pågår med prototyper med fullt fokus framåt.

Rörgenomföringsprojektet för tvättstuga

I rörgenomföringsprojektet är problembilden lite olika beroende på om man ser på ROT-projekt eller om man ser på nyproduktion. På ROT-sidan ligger ofta problemen i att äldre rör har en olämplig placering med moderna regelverk på plats. Det kan tex handla om en värmestam som går i badrum mellan flera våningar i ett flerfamiljshus. Sådana rörgenomföringar innebär en avvikelse från branschreglerna om man byter tätskikt och rören står kvar i badrummet. På nyproduktionssidan har man identifierat småhus som ett riskområde då det erfarenhetsmässigt av olika orsaker uppkommer olämpliga rörgenomföringar genom tätskikt, vilket medför avvikelser från branschregler, svårigheter att försäkra och kanske även svårigheter för slutkunden att omvandla lån. Fokus har lagts i tvättstuga/teknikrum som är det utrymme där problemen brukar vara störst. Det kan handla om kulvertar, inkommande vatten, värme- och tappvattenmatningar, kollektorledningar, golvbrunn osv som alla ska få plats på en liten yta jämte husets värmepump/panna. Status just nu är att det byggs prototyper i naturlig storlek där målet är att kunna visa upp goda exempel på installationer från ritbord till slutanvändare på sätt som följer alla nu gällande branschregler.

Alla ska ha möjlighet att göra rätt och slutkunden ska kunna tillskriva sig sitt nya hus utan avvikelser från några branschregler. I projekten finns en mycket bred förankring och cirka 50 personer är för närvarande engagerade i projekten. Denna förankring borgar för att lösningarna som tas fram kommer att kunna accepteras väl av alla berörda.