Tillbaka
Öppnar dokument

Krönika: Vi lämnar ett händelserikt år och gasar in i 2022

19 januari 2022

Med 15-årsjubileum av Säker Vatten i ryggen inleddes året med lansering av de nya Branschreglerna. Med lyhördhet och anpassningar har vi hanterat utmaningarna som pandemin inneburit bra. I stället för fysiska seminarier, arrangerades en rad digitala informationsträffar. Och vilken succé det blev! Med över 1000 deltagare och högsta betyg i enkäter är det numera ett etablerat arbetssätt.
Även våra ordinarie, lärarledda utbildningar i Säker Vatteninstallation har skett via Teams. Det har fungerat bra, men vi längtar alla efter att ses i fysiska klassrum igen. Samtidigt är vår digitala webbutbildning uppskattad som komplement till de lärarledda utbildningarna.
Under året kom också kravet att alla Säker Vatten-intyg ska skrivas via Säker Vattens projektportal eller app i nytt och fräscht gränssnitt.
Rekordmånga VVS-företag har under 2021 ansökt om auktorisation via Säker Vatten. Aldrig har så många VVS-företag och konsulter varit auktoriserade av Säker Vatten.
Under året har Säker Vatten engagerats i flera utvecklingsprojekt, bland annat framtagande av provningsstandarder för produkter och utformning av avloppsledningar. Vi har granskat monteringsanvisningar och tagit fram ett arbetssätt för godkännande av fabrikstillverkade våtrumsmoduler.
Säker Vatten fortsätter att samarbeta med andra branschorganisationer för att driva utvecklingen framåt. Resultatet är bland annat en uppdaterad Vattenskaderapport och samordnade Branschregler. Tillsammans med Installatörsföretagen genomfördes den välbesökta, digitala seminariedagen Stora Legionelladagen.
Under året har Säker Vatten synts regelbundet i artiklar och annonser mot branschen och allmänheten. Kampanjen ”Törs du chansa – anlita ett auktoriserat VVS-företag” har nått miljontals svenskar och bidragit till att var tredje svensk känner till Säker Vatten.
Under året lanserades Rörpodden som ett nytt grepp att nå våra intressenter med viktig information på ett lättsamt sätt. Och – icke att förglömma – i det dagliga arbetet har vi med god serviceanda svarat på otaliga frågor från både medlemmar och andra.

Tack 2021 – nu ser vi fram emot 2022!

Thomas Lundgren, VD Säker Vatten