Tillbaka
Öppnar dokument

Krönika: Vi är väl överens?

05 juli 2021

Skriftspråket är mänsklighetens i särklass största innovation. Det faktum att vi kan spara tankar, kunskap och överenskommelser med en radda krumelurer accelererar innovationskraften något enormt. Vi behöver inte hålla allt i skallen och det blir lätt att skapa samsyn i vad som sagts.

Samsyn är ju för övrigt något vi högsta grad praktiserar med våra branschregler. Säker Vatten har genom åren verkat för god kontakt med branschorganisationer, myndigheter, försäkringsbolag med flera. En bidragande orsak till framgång är att vi har fokuserat på bra tekniska lösningar utifrån erfarenhetsdata för att minska antalet vattenskador i Sverige. Vi har en gemensam målbild. Resultatet av mycket arbete är nedtecknad visdom och ett bra underlag för bra överenskommelser om bra installationer. Något att luta sig mot vid upphandling, utförande och kontroll.

För det är inte helt lätt att vara beställare av en entreprenad. Som beställare har man långt ifrån alltid koll på vad som är de samlade erfarenheterna inom ett expertområde som exempelvis VVS. Man behöver hjälp av någon som bemästrar sin arbetsuppgift och levererar ett resultat som är både snyggt, funktionellt och vattensäkert. Med våra branschregler, utbildningar och auktorisation gör vi det lättare för en beställare att ställa vettiga krav som leder till ett bra resultat.

Säker Vattens oberoende förhållningssätt har visat sig öppna dörrar hos myndigheter vid utformande av författningar. Dessutom har Branschregler Säker Vatten nått status som hantverksmannamässigt utförande och därmed en måttstock för vad som är försäkringsbart. Det är därför det blir ok att vid offentlig upphandling ställa krav på att ett VS-företag ska vara auktoriserat enligt Säker Vatten.

Tillsammans verkar vi för hållbarhet.

Thomas Lundgren