Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Krönika: Som Säker Vatten-företag är vi hållbara

14 oktober 2021

Med våra regler och arbetssätt ser vi till att alla inblandade har koll och att det blir rätt från början. Att åtgärda vattenskador kostar så mycket hållbarhet. Vatten finns nog högst upp på mänsklighetens konsumtionslista och det har en förmåga att smita fram lite hur det vill. När det gäller vattenskador orsakade av vatteninstallationer är det alltid den svagaste länken i ett VS-system som är avgörande för om det håller tätt eller inte. För att styra upp att detaljerna blir rätt är det viktigt att den som beställer, projekterar eller utför en installation har koll.

Det pratas mycket om hållbarhet i branschen. Än så länge har jag inte träffat någon som tycker att ämnet är oviktigt. Utmaningen är väl istället att ordet rymmer så enormt mycket varför man lätt pratar förbi varandra eller att man har svårt att inse hur man kan agera för att bidra. I dom stora globala målen inom Agenda 2030 finns en mängd aspekter beskrivna som påverkar helheten. Som Säker Vatten-företag bidrar vi till god hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion. På så sätt bekämpar vi klimatförändringar.

I Säker Vattens arbete försöker vi hela tiden maxa nyttan när det kommer till vattenskador. Vi identifierar problemområden från vattenskadestatistik och erfarenhetsåterföring, utreder tillsammans med branschen och får till bra utförande i form av branschregler.

En stor sak som är på gång är revideringen av Boverkets Byggregler. Här planeras för omställning till att mindre ofta ställa detaljkrav. Det öppnar i ännu högre utsträckning för branschen att definiera bra fungerande konstruktioner. Om man jämför med övriga Europa har Sverige en helt annan tradition med att i branschregler dokumentera bra vedertagna lösningar som använts i stor omfattning, under varaktig tid och utan problem. Branschreglerna blir här effektiva och hållbara referensverk att hänvisa till vid upphandling av entreprenader, besiktning och reglering. Det är något som vi ska vårda och förvalta väl.

Thomas Lundgren, VD Säker Vatten