Tillbaka
Öppnar dokument

Krönika: Ju fler vi är tillsammans

08 december 2020

Gott samarbete är en absolut förutsättning för att lyckas leverera en bra utförd VS-installation. Fallgroparna är många med informationsglapp och överlämnanden längs med byggprocessen. Det är som bekant den svagaste länken som är avgörande om man som VS-installatör ska kunna göra ett bra jobb.

När jag googlar på ”samarbete” hittar jag en definition, ”att verka för gemensam nytta, till skillnad från att konkurrera för egen nytta”. Är det inte det som mycket handlar om egentligen? Vi vill ju alla få till ett bra slutresultat med väl fungerande byggnader. Ni känner säkert till begrepp som att kunden alltid har rätt och att kunden är kung. Men vet kunden alltid vad man vill ha? Jag tror inte det…

Att ställa rätt krav kan vara svårt. Man behöver ha koll på direktiv, lagar, förordningar, standarder och dokumenterade erfarenheter. Det är utifrån dom funktionskraven som Säker Vatten beskriver säkra arbetsutföranden.

Som legitimerad inom Säker Vatten har man ett kunskapsförsprång. Det är viktigt att man som utförare informerar om vad som är avvikelser mot branschreglerna. Först och främst för att kunden istället borde välja en bra lösning, men även för att vara tydlig med att man som kund faktiskt tar över ansvaret för eventuella skador som uppstår på grund av avvikelser.

Säker Vatten är ett koncept som ser till helheten. Att rätt krav ställs, att tekniska beskrivningar, ritningar och monteringsanvisningar är bra. Det ger en bra förutsättning för VS-installatören att göra ett bra jobb. Numer kan även VVS-konsulten som upprättar handlingarna utbilda och auktorisera sig. Det är ett viktigt steg för att minska informationsglappen.

Med Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 har vi synkat arbeten som byggaren, tätskiktsentreprenören, kakelsättaren och målaren bidrar med. Dels med skriften ”Byggtekniska förutsättningar” men även med krav i branschreglerna som är justerade för att bland annat göra det lätt att utföra ett funktionellt tätskikt.

Det ska vara lätt att göra rätt. För att nå trygghet i att våra hus och vi själva mår bra.

Thomas Lundgren