Tillbaka
Öppnar dokument

Krönika: Inte vatten värt

16 februari 2022

Att ”inte vara vatten värt” är ett gammalt uttryck som kan tyckas lite märkligt. Betydelsen ska nog liknas med att vatten är något så vanligt förekommande och självklart att värdet av det därmed är ganska lågt. Men inte minst på senare tid har det uppmärksammats att tillgången till vatten inte alls är så självklar som man kanske tidigare tänkt.

Rent vatten är en förutsättning för allt levande på jorden. Med ökad befolkning och att boende koncentreras i städer blir det fler som behöver samsas om vattnet. Därtill bidrar vi människor till att vattnet förorenas och klimatet förändras, vilket gör det ännu mer utmanande att uppfylla vår förväntade självklarhet med att rent vatten för duschen, tekoppen eller trädgårdsbevattningen inte ska vara längre bort än närmsta vattenkran.

I grund och botten är tillgången av rent vatten beroende av den hydrologiska cykeln, där vattnet naturligt transporteras runt, runt i evighet. Det är härifrån vi lånar vatten för bekväm tillgång i vårt boende, arbete eller för andra aktiviteter. Och då är det ju förstås viktigt att vi hanterar det med varsamhet. För att säkra att vattnet som vi nyttjar är hälsosamt ställs krav både från Europa och svenska myndigheter, för att bland annat reglera hur vi bygger våra byggnaders tekniska lösningar som hanterar vattnet. De kraven beaktas när vi skriver våra mer detaljerade branschregler, med lösningar som kan transportera vatten på ett hälsosamt sätt utan att det läcker.

Vattnets värde är kanske högre än någonsin. För vi dricker samma värdefulla vatten som dinosaurierna en gång drack. Och det vattnet lånar vi av kommande generationer. Det är ett kretslopp som vi i Säker Vatten faktiskt är en del av.

Thomas Lundgren, VD Säker Vatten