Tillbaka
Öppnar dokument

Krönika: Inga hyllvärmare här inte

08 september 2021

För att kvalitetssäkra byggandet i Sverige har vi en hel del lagar, föreskrifter, regler, standarder och branschstandarder. Därtill påverkar det vad man avtalar kontraktsmässigt med hänvisning till handlingar och ritningar. Och förstås det som man glömmer att avtala om eller det som man ångrar sig om och ska försöka komma överens om i efterhand med möten, protokoll och regleringar. Riktigt utmanande kan det bli när man senare gör anpassningar i en befintlig byggnad. Kanske saknas handlingar eller kunskap hur man gjorde från början. Kanske har de befintliga installationerna ett utförande som inte är i linje med hur man bör bygga idag. Vi befinner oss i en kravställande värld som ibland kan bli både krånglig och konfliktfylld.

Eftersom byggbranschen rent praktisk är indelad i olika skrån så ger varje skrå varandra förutsättningar för att själva kunna bidra till en bra slutprodukt. Som VVS:are är vi beroende av både projektörer och byggare för att installationen ska fungera som det är tänkt.

När vi tar fram Branschregler Säker Vatteninstallation tolkar vi allt det krångliga men tvingande med att på ett enkelt sätt beskriva hur man ska göra för att få till det. Hållbara installationer som har använts i stor omfattning, under lång tid och utan problem.

Med att hela tiden nätverka med myndigheter, organisationer och våra Säker Vattenföretag ser vi till att fokusera på rätt områden. Ett stort antal möten krävs för att koka ihop all klokhet till ett koncentrat som visar på de bästa installationerna för nu. I processen tas alla inkomna synpunkter med som underlag till vad som i slutändan fastställs.

Branschreglerna i kombination med vårt arbetssätt att utbildade, auktoriserade Säker Vatten-företag skriver under på att installera enligt reglerna ger oss en enorm muskel med att göra nytta på riktigt. Inga hyllvärmare här inte. Om vi är överens med beställaren om att Säker Vatten ska gälla, jobbar aktivt med information, avrådan och överenskommelser slipper vi otydliga ”pek-jobb” eller att man nöjer sig med handslaget och i själva verket har helt olika föreställning om vad som ska göras.

Thomas Lundgren, VD Säker Vatten