Tillbaka
Öppnar dokument

Krönika: Det ska vara lätt att göra rätt

08 december 2021

Vatten har en förmåga att smita fram lite hur det vill. När det gäller vattenskador är det alltid den svagaste länken som är avgörande för om det håller tätt eller inte. Kompromisser och avsteg från branschregler bäddar ibland för vattenskador.

Branschregler Säker Vatteninstallation är detsamma som fackmässighet. Om man arbetar enligt branschreglerna och installerar enligt monteringsanvisningar ska man vara säker på att man uppfyller kraven i Boverkets Byggregler. En stor sak som är på gång är revideringen av Boverkets Byggregler.

Eftersom Boverket tar sikte på att ställa krav med större fokus på funktion blir det ännu viktigare att det finns bra branschregler som beskriver fungerande konstruktioner för att kunna ställa detaljerade utförandekrav. Jämfört med övriga Europa har Sverige en helt annan tradition med att i branschregler dokumentera vedertagna konstruktioner som använts i stor omfattning, under varaktig tid och utan problem. Branschreglerna blir effektiva referensverk att hänvisa till vid upphandling av entreprenader, besiktning och reglering.

Ett exempel på utmaning i att utföra bra installationer är att det inte alltid ges tillräckligt med utrymme för installationer. När det blir för trångt ges inte förutsättningar för att utföra korrekta och riktigt bra arbeten. Som ett led för att uppmärksamma arkitekter på det, finns numera ett avsnitt med i Arkitektens handbok om plats för installation. Här finns exempelritningar för att underlätta i de allra tidigaste skedena.

I vårt arbete försöker vi hela tiden göra så stor nytta som möjligt när det kommer till vattenskador. Vi identifierar problemområden från vattenskadestatistik och erfarenhetsåterföring, utreder tillsammans med branschen och får till bra utförande i form av branschregler.

Thomas Lundgren, VD Säker Vatten