Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Krönika: Är du seriös?

08 april 2021

Vi gör med jämna mellanrum en undersökning av vad våra auktoriserade företag tycker om Säker Vatten. Det gör det lättare att förstå vilka behov som finns och hur vi borde utvecklas. I den senaste undersökningen kan vi se att våra utbildningar är väldigt uppskattade och att man gärna ser att kraven som ställs på företagen är tuffa. För man vill som auktoriserat företag faktiskt vara lite bättre. Hela 88 procent av de tillfrågade säger att det främsta skälet till att vara auktoriserad enligt Säker Vatten är för att visa att man är seriös.

Alla vill vi känna att man gör ett bra jobb. Som VVS-installatör handlar det mycket om att få till det tekniska utförandet så att det fungerar och att det blir på ett sätt som branschen har enats om är bra. Det är en bra början för att få sin beställare nöjd. Vilket leder till förtroende som brukar löna sig i längden.

Men kan man säkra att beställaren blir nöjd? Det är förstås lite olika förutsättningar beroende på projektets storlek, om ritningar och beskrivningar finns eller om det mest handlar om pekinstruktioner. I grund och botten tror jag dock att likheterna är fler än olikheterna - man vill anlita ett seriöst företag.

Ett äkta engagemang är en bra start. Att man visar att man är intresserad och bryr sig om beställaren från första stund. Man behöver tillsammans säkerställa en gemensam bild över vad som ska göras innan arbetet påbörjas. Om man inte har telepatiska förmågor blir det förstås enklare om det är nedskrivet och finns på ritning. Men vid mindre jobb blir det istället nödvändigt att diskutera sig fram till samsyn. Det kan vara svårt. Sen kan nog beställaren ibland behöva utmanas lite, med förslag på lösningar som kanske ännu bättre svarar mot de behov som finns. Att i slutändan ha ett tydligt överlämnande är förstås viktigt för att visa att man bryr sig om att beställarens önskemål faktiskt har uppfyllts.

Som auktoriserat företag skriver man under på att leverera installationer enligt Branschregler Säker Vatteninstallation, att dokumentera överenskommelser, avvikelser och i slutändan lämna ett intyg. Att man verkar på ett schysst sätt och bidrar med sitt kunnande. Det är att vara seriös.

Thomas Lundgren, VD Säker Vatten