Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Krönika - När gjorde du fel sist?

04 mars 2021

Den 18 februari i år var en historisk dag. Det var dagen när NASA:s rymdsond Perseverance landade på vår grannplanet Mars yta. Perseverance uppdrag är att gräva och undersöka för att lära oss mer om planeten, rymden och säkert massor mer. Att man har lyckats så här långt är förstås ett resultat av mångårigt planerande, simulerande, träning och otaligt antal fel. Jag kan jag inte låta bli att bli imponerad över vad mänskligheten kan åstadkomma.

Även i byggbranschen har förutsättningarna för att göra fel i förebyggande syfte förbättrats betydligt. Med digital projektering finns numer teknik för att beräkna, simulera, göra om och göra rätt många gånger. Först digitalt där det kan gödslas med fel och sen i verkligheten förhoppningsvis felfritt.

När man pratar om att göra fel är så väcks säkert många känslor hos oss alla. Vågar du bjuda på dina egna fel och misstag? Det kostar ju sannolikt. Amy Edmondson från Harvard Business School ledde en studie där man räknade på hur många fel som uppstod i en väl fungerande grupp och jämförde det med antal fel i en sämre fungerande grupp. Lite förvånande konstaterades att det var i den väl fungerande gruppen som de flesta felen skedde. Vad det handlade om var att man här vågade uttrycka att ”nu blev det fel” och då kunde man ta tag i det. Här presterade man bättre och lärde sig hela tiden.

Vi är alla människor med tankar och känslor. Och för att prestera i grupp krävs en psykologisk trygghet. En tro att man inte kommer att straffas eller förnedras för att komma med idéer, frågor, oro eller misstag. Hur skapar man då ett klimat med förtroende där det är ok att göra fel. Jag tror att det ofta är en ledningsfråga, där man som ledare behöver agera förebild. Men också att vi till mans och kvinns behöver bjuda på sina misstag och vara ödmjuk för andras perspektiv och kunskap.

I byggprojekten är det viktigt att man hittar gemensam vinning med att få göra fel och bli bättre. Att vi vågar fråga beställaren, projektören eller den erfarne kollegan. Att alla parters kompetens tillfrågas i ett byggprojekt i tidigt skede. Sen vore det ju förstås inte hållbart om den nya kunskapen bara glömdes bort med att projektet tog slut. Kanske behöver det undersökas vidare, utvecklas och dokumenteras. På så sätt kan vi sluta hjulet och säkerställa att vi blir lite smartare i framtiden.

Thomas Lundgren, VD, Säker Vatten