Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Information om de nya, säkrare ID06-korten. Läs mer här!

22 oktober 2018

I oktober införs en ny kortstandard för kontrollsystemet ID06. Kontrollsystemet hjälper sedan 10 år tillbaka byggbranschen att hålla koll på vilka personer som befinner sig på byggarbetsplatser. Syftet är att öka säkerheten och därmed minimera risken för att kort kopieras eller på annat sätt manipuleras. Med den nya standarden ska en person inte kunna ha flera ID06-kort kopplade till samma organisation.

För att beställa de nya korten kommer det att krävas säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via bank-ID eller pass. Denna förändring påverkar alla Säker Vatten-auktoriserade företag eftersom Branschlegitimationerna sedan 2016 alltid är kombinerade med ett ID06-kort.

Registrering och beställning

För att kunna beställa nya ID06-kort krävs flera steg med identifiering via svenskt bank-ID. Beställande företag måste vara registrerad kund hos ID06 AB och beställningen av kortet görs sedan som vanligt hos Nexus. Både företag och den anställde måste kunna identifiera sig via bank-ID eller pass.

Den nya kortstandarden kan beställas från och med 20 oktober och det gamla kortet slutar att fungera 20 juni 2019. Mer info om detta finns på Nexus hemsida.

Säker Vatten rekommenderar alla auktoriserade företag att redan nu börja sammanställa personaluppgifter och fotografier, för att vara redo att beställa nya kort när tjänsten är tillgänglig. Passa också på att avsluta kort för tidigare anställda. Frågor gällande tillvägagångssätt eller priser ska ske direkt med Nexus.

Priokort med Säker vattens logotyp går inte att beställa. Vi uppmanar därför auktoriserade företag att uppdatera utbildningen i Säker Vatteninstallation samt beställa korten i god tid.

 

Om du inte har svenskt bank-ID

Personer som inte har tillgång till svenskt bank-ID kommer att kunna identifiera sig och sitt företag med pass via en pass-scanner på vissa utvalda platser. Mer information om identifiering via pass-scanner kommer senare från ID06.