Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Hos Säker Vatten är det ordning och reda. Vi är FR2000 certifierade!

29 oktober 2018

Kraven ökar

Allt fler organisationer får krav från sina kunder och samarbetspartners att de ska ha ett kvalitets- och miljöledningssystem. I FR2000 ingår dels kvalitet och miljö, men även andra viktiga delar av verksamheten såsom arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. Därför har Säker Vatten valt certifiering enligt FR2000.

Integrerad certifiering

FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Det kan användas av alla typer av organisationer. FR2000 finns som branschanpassade versioner. I dessa används respektive branschs egna begrepp och fokuserar på de krav som är speciellt viktiga i branschen.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

De grundläggande värderingarna i FR2000 är "Nöjd kund", "Affärsmässighet" och "Kompetenta och motiverade medarbetare".