Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Här är nyheterna i Branschregler 2021:1

27 augusti 2020

Vart femte år uppdateras Branschregler Säker Vatteninstallation, vilket innebär att nya regler börjar tillämpas den 1 januari 2021. Genomgående har ”enkelhet och samordning” varit ledorden för de nya Branschreglerna. Allt för att bidra till att göra vatteninstallationer ännu säkrare.

- Processen med att arbeta fram de nya Branschreglerna har pågått under 2,5 år och inneburit otaliga möten och remissrundor. Målet var att ta fram så bra, tydliga och användarvänliga regler som möjligt, säger Fredrik Runius, som ansvarar för att arbeta fram Branschreglerna.
Stor vikt har lagts vid att samordna Säker Vattens branschregler med övriga organisationers regelverk, allt för att göra det så enkelt som möjligt för installatörer och projektörer att göra rätt och därmed undvika vattenskador.

De största förändringarna i Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 är:

  • Branschreglerna har samordnats så långt det är möjligt med BKR (Byggkeramikrådet) och GVK (Golvbranschens våtrumskontroll).
  • Branschreglerna innehåller fler bilder och illustrationer för att förtydliga hur texterna ska tolkas. Det finns också syftestexter som beskriver bakgrunden till de olika kraven.
  • Begreppet ”våtzoner” har slopats.
  • Ett avsnitt om vattenanslutna apparater utanför kök har tillkommit eftersom kaffemaskiner och vattenautomater allt oftare placeras i korridorer och konferensrum.
  • För rörgenomföringar genom vägg med tätskikt har avståndet mellan rören ökats för att underlätta montering av tätskikt korrekt.

Projekterings- och installationsarbeten som startats efter den 1 januari 2021 ska utföras enligt Branschregler Säker Vatten 2021:1.

Även om Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 börjar gälla först den 1 januari 2021, ligger de nu färdiga på tryckeriet och kommer inom kort att distribueras till alla auktoriserade Säker Vatten-företag. De finns också tillgängliga digitalt via www.säkervatten.se från och med den 17 september.

Samlade ändringar Branschregler 2021.pdf