Tillbaka
Öppnar dokument

Förlängd tidsfrist att förnya utbildningar

25 mars 2020

Corona-utbrottet har gjort att flera Säker Vatten-utbildningar har ställts in. För att lösa situationen temporärt, har Säker Vatten därför beslutat att förlänga giltighetstiden för befintliga utbildningar till den 31 maj 2020.
Om du använder ID06 som passérkort och kortet löper ut innan den 31 maj, behöver du beställa ett standard ID06-kort för inpassering till byggen.