Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Fördelarskåp står för störst förändring i uppdaterade Branschregler 2021:2

22 april 2024

Vart femte år genomförs revideringar av Branschregler Säker Vatteninstallation. Däremellan kan mindre justeringar ske vid behov. Den 1 juli 2024 träder de enda justeringarna branschreglerna i kraft sedan lanseringen av reglerna 2021:1.
Justeringarna i Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:2 är:

  • 1.3 Övergångsreglerna är uppdaterade.
  • 2.1.2 Texten är ändrad om hur intyg ska skrivas, eftersom det inte längre finns pappersblanketter att fylla i.
  • 4.1.1 samt 4.5 Krav på vilken höjd tät botten ska monteras på är borttaget. Kravet är ersatt med att fördelarskåp ska vara provade enligt SP-metod 5676.
  • 4.2.1 Kravet att läckageindikering ska mynna i rum med golvbrunn är borttaget. Ändringen följer ändringen i P125 från Svenskt Vatten.