Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Flera åtgärder på gång för att minska vattenskador i kök

09 november 2023

I köket sker merparten av vattenskadorna, därför startades projektet Köket hösten 2021 där ett 100-tal aktörer såsom branschorganisationer, försäkringsbolag, köks- och vitvarutillverkare ingår.
Efter ett intensivt arbete med både fysiska och digitala möten börjar nu flera konkreta resultat av projektet ta form.

- Vi har påbörjat ett arbete med en ny provmetod för läckagebrytare och sensorer. Dessutom pågår diskussioner och planering av en förnyad provmetod av vattentäta skikt. Vi tittar också på om kravbilden för vattenansluten utrustning i rum utan tätskikt behöver förändras. Samtidigt tittar en grupp på egenkontroll i form av checklista som man kan använda vid byggnation och brukande av kök, berättar Pierre Lundborg, projektledare för Projekt Köket.

Parallellt med arbetet i grupperna, har Vattenskadecentrum genomfört en fördjupad undersökning om vattenskador i kök i syfte att hitta orsakerna till vattenskador. Undersökningen lanserades i somras och visade bland annat att kylskåp orsakar i särklass flest vattenskador. Läs mer här 

Arbetet i Projekt Köket följs upp i december och förhoppningsvis kan resultatet leda fram till flera branschrekommendationer under 2024.