Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

EU-parlamentet har idag röstat för en uppdatering av EU:s dricksvattendirektiv.

23 oktober 2018

EU-parlamentet: Rent vatten till alla

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka och vi vill inte heller att vattnet ska vara grumligt, färgat eller lukta illa. Men det ser inte likadant ut i resten av Europa. I dag beräknas runt 23 miljoner personer i EU inte ha tillgång till rent kranvatten.

Idag, den 23 oktober, röstade Europaparlamentet igenom en upp uppdatering av unionens dricksvattendirektiv från 1998. Direktivet handlar bland annat om att alla ska få tillgång till rent vatten, antingen hemma i kranen eller på offentlig plats, till exempel hos myndigheter eller genom dricksfontäner. Även restauranger ska uppmanas tillhandahålla kranvatten, antingen gratis eller mot en mindre avgift.

Men förutom att öka tillgången på vatten så handlar det nya dricksvattendirektivet också om att förbättra kvalitén på vattnet som finns genom att sätta en maxgräns för vissa farliga ämnen. Bland annat ska legionella och klorat tas in i de tester som görs för att säkra att vattnet är drickbart.

Förhoppningen med förslaget är även att minska antalet plastflaskor som i dag användas för vatten som köps i affärer. Man räknar med att kunna minska användningen av plastflaskor med 17 procent vilket skulle bespara invånarna motsvarande sex miljarder kronor per år. Ett ökat kranvattensdrickande minskar även miljöpåverkan och bidrar till att nå klimatmålen i Parisavtalet.

Uppdateringen av lagförslaget kom till efter att över en miljon EU-medborgare undertecknat ett medborgarinitiativ. Nu inleds förhandlingar med medlemsländerna för att mejsla fram den slutliga lagtexten.

 

Källa: Europaportalen.se