Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Engagerad styrelse fortsätter att leda Säker Vatten

17 maj 2023

Gårdagens årsmöte i den ideella föreningen Intresseorganisationen Säker Vatten var en odramatisk historia. Samma gäng som suttit i styrelsen 2022, fortsätter även under 2023 under ledning av ordförande Liselott Gustafsson från Gustafssons Rör i Umeå.

Intresseorganisationen Säker Vatten är en ideell förening för auktoriserade VVS-företag som ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse inom VVS och Säker Vatteninstallation och verka för att minska vatten- och personskador genom säkra vatteninstallationer.
Säker Vattens styrelse består av 12 personer inklusive suppleanter. Styrelsen speglar organisationen; såväl små företag som stora kedjor är representerade. Geografiskt kommer styrelseledamöterna från hela landet.

- Det är ett engagerat gäng som verkligen brinner för Säkra Vatteninstallationer. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla vår medlemsorganisation tillsammans med styrelsen och kansliet, säger Liselott Gustafsson.

Under det kommande året står bland annat revidering av Branschregler Säker Vatteninstallation på agendan. Säker Vatten är också remissinstans till bland annat Boverket och Folkhälsomyndigheten, samt deltar aktivt i ett flertal grupper med försäkringsbolag och andra branschorganisationer i syfte att minska vatten- och personskador kopplade till VVS-installationer.

Intresseorganisationen Säker Vatten, valda vid årsmötet 2023

Ledamöter:
Liselott Gustafsson, ordförande, Gustafssons Rör, Umeå
Andreas Lavrell, viceordförande, Nytorps Rör, Stockholm
Richard Ohlsson, Rörläggaren, Malmö
Andreaz Wennerström, Bravida
Patric Carlsson, Limmareds Rör, Limmared
Ola Lundh, Assemblin VS, Malmö
Magnus Sundqvist, Rörtjänst i Örebro

Suppleanter:
Jörgen Hjelm, Hjelms Rör, Smedjebacken
Magnus Johansson, Johanssons Rör, Luleå
Johan Bertilsson, Holmströms Rör, Helsingborg
Dick Christensson, SweRör J Borg, Göteborg
Ted Rustas, Mälarrör Installation, Stockholm