Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Den 19 november uppmärksammar vi Världstoalettdagen

19 november 2018

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Världstoalettdagen syftar till att uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när 2,5 miljarder människor, vilket motsvarar en tredjedel av världens befolkning, saknar tillgång till toalett.

Utan toaletter och rent vatten fastnar människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. I världens fattigaste samhällen där tillgången till toaletter ofta är låg riskerar flickor och kvinnor att attackeras när de tvingas att utföra sina behov utomhus. Varje dag dör 900 barn av smutsigt vatten och diarrésjukdomar som skulle kunna förebyggas.

Bill Gates har en passion för sanitet. Hans projekt "Reinvent the Toilet" utmanar forskare och ingenjörer att designa nya sanitetslösningar som är överkomliga och effektiva för de miljarder människor som för närvarande bor utan en fungerande toalett. Som Gates säger, "En toalett gör inte bara ditt liv mer bekvämt, att bli av med det avfallet är nyckeln till människors hälsa." 

 

Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det vi har. Världstoalettdagen ger oss tid för eftertanke kring hur vi använder våra toaletter i Sverige. I allt för hög utsträckning behandlar vi våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner. 

Tillsammans spolar vi ner 10 000 ton skräp varje år, trots att 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt enligt en undersökning Svenskt Vatten gjort med sifo. Innan skräpet ens når avloppsreningsverket kan det orsaka stopp i ledningsnät och pumpar. Skräpet kan även förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar. Allt detta skulle kunna undvikas om alla slängde sin tops i en papperskorg i stället för i toaletten.

Vad gäller den ständigt växande mängd kemikalier som spolas ner i toaletten, från hygienprodukter och rengöringsmedel till läkemedelsrester så är våra avloppsreningsverk inte byggda för att hantera dessa. Trots det renas vattnet från en hel del kemikalier, men en hel del hamnar i naturen och kan på vägen dit även störa den avancerade reningsprocessen som finns i avloppsreningsverken.

Fakta

  • De 4,5 miljoner människor som saknar toalett i hemmet har oftast inte möjlighet att använda offentliga toaletter.
  • Det är fler personer som har egen mobiltelefon än som har en toalett.
  • 80% av världens avloppsvatten strömmar tillbaka obehandlat i naturen.
  • En tredjedel av alla skolor runt om i världen saknar toaletter.
  • 900 miljoner skolbarn har inte möjlighet att tvätta händerna.
  • 450 miljoner kvinnor och flickor får uträtta sina behov utomhus.
  • Toaletter räddar liv.

Tillgång till toalett är en mänsklig rättighet, oavsett vart i världen du bor!