Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschsamverkan ska förbättra fördelarskåp

10 juni 2019

Fördelarskåp har på senare tid blivit allt mer populära för att bygga in rören i väggarna. Men tyvärr har flera läckage upptäckts. I ett samarbete med Länsförsäkringars forskningsfond och Säker Vatten har testinstitutet RISE och fyra leverantörer av fördelarskåp gjort läckagetester i labbmiljö i syfte att få fram fakta om eventuella svaga punkter för att gemensamt kunna verka för förbättringar.

Testerna visade att det är krångligt att montera skåpen och svårt att få tätt i alla delar - med risk för läckage i genomföringar och tätningar.

  • Ofta är flera entreprenörer involverade i byggprocessen, vilket gör att förutsättningarna för att montera skåpen rätt och dra rören optimalt inte är de bästa. Om en genomföring kommit snett är det svårt att rätta till i efterhand, säger Fredrik Runius, teknikansvarig hos Säker Vatten.

Testgruppen med tillverkarna i spetsen är eniga om att man behöver fortsätta utveckla sina konstruktioner för att få till mer robusta lösningar som också är enklare att montera för att säkerställa helt vattentäta skåp.

  • Det är roligt att skåpen har fått så stor genomslagskraft. Det blir snyggt montage med dold rördragning och kopplingarna samlade i ett fördelarskåp. Fabrikanterna jobbar ständigt med att utveckla och förbättra föredelarskåpen och göra dem robusta och lättmonterade. Vi ser också att det är viktigt att använda de hjälpmedel som finns, samt att följa monteringsanvisningen, säger Anders Mårtensson, VD hos VVS fabrikanternas råd.

Syftet med testet, som genomförts av testinstitutet RISE, var att undersöka problematiken och få fakta om eventuella svaga punkter i fördelarskåpen för att sedan i samverkan med branschen kunna verka för förbättringar. De fyra största leverantörerna av fördelarskåp stod för skåpen, översåg och godkände monteringen som gjordes av en erfaren VVS-montör. Därefter gjordes läckagetestet.

Säker Vatten och VVS fabrikanterna ska nu utifrån kunskapen från Länsförsäkringars tester samverka om utveckling och förbättring av rörsystem och fördelarskåp. Testet finansierades av Länsförsäkringars forskningsfond.