Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Branschreglerna ute på remiss

03 februari 2020

Arbetet med de nya, uppdaterade branschreglerna fortskrider enligt plan. I fredags skickades ett utkast av branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 ut till en rad olika remissinstanser för synpunkter. 

Några av förändringarna som gjorts i branschreglerna, som gäller från den 1 januari 2021 är:

  • Övergångsregler är inskrivna i branschreglerna och anpassade till bygglov
  • Samordning har gjorts med BKR, GVK och MVK
  • I branschreglerna finns bara hänvisning till Byggnadstekniska förutsättningar
  • Våtzoner tas bort i branschregler Säker Vatteninstallation, tätskiktsbranschen hanterar dem. Plats för Bad och dusch blir kvar
  • Placeras fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion i vägg med tätskikt ska den vara provad mot väggens tätskikt
  • Det blir inte längre tillåtet att placera tappvattenfogar i särskild inbyggnad.
  • En våtrumsmodul eller ett volymhus kan ingå i en Säker Vatteninstallation

Om du har frågor, funderingar eller vill ta del av hela utkastet till nya branschregler är du välkommen att kontakta fredrik.runius@sakervatten.se