Tillbaka
Öppnar dokument

Branschreglerna ute på remiss

03 februari 2020

Arbetet med de nya, uppdaterade branschreglerna fortskrider enligt plan. I fredags skickades ett utkast av branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 ut till en rad olika remissinstanser för synpunkter. 

Några av förändringarna som gjorts i branschreglerna, som gäller från den 1 januari 2021 är:

  • Övergångsregler är inskrivna i branschreglerna och anpassade till bygglov
  • Samordning har gjorts med BKR, GVK och MVK
  • I branschreglerna finns bara hänvisning till Byggnadstekniska förutsättningar
  • Våtzoner tas bort i branschregler Säker Vatteninstallation, tätskiktsbranschen hanterar dem. Plats för Bad och dusch blir kvar
  • Placeras fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion i vägg med tätskikt ska den vara provad mot väggens tätskikt
  • Det blir inte längre tillåtet att placera tappvattenfogar i särskild inbyggnad.
  • En våtrumsmodul eller ett volymhus kan ingå i en Säker Vatteninstallation

Om du har frågor, funderingar eller vill ta del av hela utkastet till nya branschregler är du välkommen att kontakta fredrik.runius@sakervatten.se